SOALAN

SOALAN DARAB
Selesaikan yang berikut dengan menggunakan kaedah kira cepat.


1.     1 543 x 10=___________               2.   8 765 x 10=__________
3.     2 986 x 10=___________               4.   9 864 x 10=__________
5.     3 234 x 10=___________               6.   9 999 x 10=__________
7.     4 889 x 10=___________               8.   7 664 x 10=__________
9.     6 478 x 10=___________             10.   8 749 x 10=__________
                    11.    7 552 x 10=___________             12.   6 446 x 10=__________

           Cari hasil darab menggunakan KAEDAH LATTICE.

                1.   4  845 x 20=____________              2. 1  428 x 67 =__________


                3.  2   748 x 33=____________              4.  3  533 x 28=___________               
               
                5.  8 x 1 881=_____________                6.   5 x 9 789=____________


                7.  9 x  8 546=____________                 8.   6 x 4 579=____________

Tiada ulasan:

Catat Ulasan